Bejaarde kut gratis mobiele pjes

bejaarde kut gratis mobiele pjes

...

Gangbang utrecht mooie blonde

Bij oranje of rood is er iets aan de hand. Klik op het icoontje en u krijgt uitleg over het probleem, inclusief een knop om het op te lossen. Dan on- derneemt Microsoft Security Essentials automatisch actie of waarschuwt na verloop van tijd met een pop-up. Microsoft Security Essentials, www. YoWindow is minder bekend, maar toch het beste 'Peter Timofeeff -programma. YoWindow toont een antmatie van een landschap waarin het huidtge weerbeeld te zien is, inclusief wolken, zon, maan, regen, sneeuw, bewegende planten en een huisje waar de kachel brandt als het kouder wordt.

De animatie verandert met het hui- dige weer. De leukste optie is de uurs schutfbalk. Door de tijden of dagen te veranderen kfjkt u in de toekomst en het verleden. Zo zlet u snel of het over een paar uur droog is en de zon weer zal schijnen in uw woonplaats. Bij een goede usenet-aanbieder kunt u de dienst eerst een aantal dagen kosteloos uttproberen.

Usenet-downloads repareren Als u bestanden binnenhaaltvia Usenet, loopt u vroeg of Jaattegen het volgende probleem aan: Na het downloaden plakt het down- loadprogramma bijvoorbeeld Grabit alles aan elkaar. Maar als er te veel pakjes ontbreken, kan dit misgaan.

Het programma QuickPar biedt dan mogelijk uitkomst. Open in QuickPar een of meerdere downloadpak- ketjes waarmee iets aan de hand is par-bestanden.

QuickPar analyseert en probeert alles alsnog voor u te lijmen tot een geheel. De snelste manier is via Usenet. Voor veel mensen is deze manier een brug te ver vanwege de instellingen, maar het is zeer de moeite waard om er in te duiken. Grabit is een heel eenvoudig down- loadprogramma om bestanden uit nieuwsgroepen binnen te halen en uitermate geschikt voor beginners.

Usenet werkt met kleine bestand- jes waarin staat aangegeven waar de downloads zich bevinden, Deze zogenaamde nzb-bestanden vindt u op websites als www. U opent een nzb-bestand met Grabit en de rest gaat vanzelf, Om frustrates te voorkomen is het aan te raden om voor een paar euro een usenet-abonnement aan te schaffen, bijvoorbeeld bij www.

Dit maakt downloaden een stuk taaranm mUtrr. Virtuele pc Tip 32 QuickPar repareert usenet-down- loads zodat u een Htm of andere download toch kunt uitpakken. VirtualBox biedt zo'n computer en zelfs meer dan 66n maar dan virtueel, zodat u geen extra systeem nodig hebt.

Het programma start op als een normale pc, waarna u hierop de meeste besturingssystemen kunt installeren.

De virtuele computer draait op uw computer en tast Windows, uw bestanden of opstartproces niet aan. E4rKtJoM r; p V ,r. Tip 33 VirtualBox biedt een of meerdere virtuele computers waar u een besturingssysteem naar keuze op kunt installeren.

Door te updaten en nieuwe mogelijkheden te gebruiken, kunt u er zoveel meer mee. Daarom vertellen we uitgebreid hoe u uw NAS kunt optimaliseren. Eerst uitschakelen Gaat u met een NAS-apparaat aan de slag, bijvoorbeeld de firmware upgraded of de schijven anders inrichten, en hebt u meer dan een NAS-apparaat, schakel dan de andere NAS-apparaten uit Begin pas daarna met het onderhoud aan de eerste NAS. Door de NAS-appara- ten uit te schakelen die niet gewijzigd hoeven worden, voorkomt u dat dit per ongeluk toch gebeurt en u belangrijke gegevens verliest.

Is er nieuwe firmware? De nieuwe firmware is meestal beter doordat er fouten zijn uitgehaald en er vaak ook nieu- we functies worden toegevoegd. Voordat u nieuwe firmware instal- ment, is het belangrijk eerst vast te stellen wat de huidige versie is. Log daarvoor met de browser in op de NAS, Controleer bij Firmware O Tip 2 Vergetijk de versienummers van de gemstalteerde en de nieuwste firmware om te zien of er een upgrade is.

Let wei goed op het mode! Noteer ook het model van de NAS. Open dan de website van de maker van de NAS, ga naar de Download- of Support-pagina, selecteer daar het model en controleer of er nieuwere firmware beschikbaar is. De firmware upgraden m Is er nieuwe firmware, bewaar het bestand dan op de computer.

De firm- ware zal bijna altijd een zip-bestand zijn, pak het dan uit met WinZip of de zip-functie van Windows. Log via de webbrowser in op de NAS en blader opnieuw naar de firmware-pagina. Klik daar op Bladeren en selecteer de gedownloade firmware. Klik dan op Update Systeem of simpelweg op OK. De NAS zal dan eerst de firmware uploaden en con- troleren of het geldige firmware is voor deze hardware.

Daarna zal het apparaat de firmware installeren en uiteindeiijk opnieuw starten om de firmware te activeren. Veelal kunt u op de website van de makers van de NAS ook lezen wat de verbeteringen in de nieuwe firmware zijn. Nieuwe firmware is er vaak ook nog voor oudere opparaten Tip Soorten volumes c "H Een NAS moet net als een harde schijf ingericht worden om gegevens te kunnen bewaren. Er is een volume nodig dat net als de harde schijf geformatteerd moet zijn, daarna pas kunnen er mappen worden ge- rnaakt waarin bestanden kunnen worden opgeslagen.

Tijdens de in- stallatie wordt bij de meeste NAS-apparaten een volume aangemaakt. Is dat niet het geval, open dan de webinterface van de NAS en zoek naar de optie om een volume te maken. De keuze van het type volume is afhankelijk van het aantal schijven in de NAS. Bledt de NAS plek aan maar een harde schijf, dan is de keuze beperkt.

Maar zodra er meer- dere schijven zijn, kan er gekozen worden voor een vorm van RAID. Dit iaatste kost u wel de helft van de opslagruimte, maar bij een defect aan een van de schijven raakt u geen gegevens kwijt.

Hogere vormen van RAID hebben meer dan twee schijven nodig, maar bieden dan meer opslagruimte en toch be- scherming tegen gegevensverlies. Schij ven uitb reiden 1 w Biedt uw NAS plaats aan meerdere harde schijven en zijn nog niet alle plekken bezet, dan kan in sommige gevailen de opslagruimte worden uitgebreid zander dat alle gegevens verloren gaan. Of dit ook echt kan, is afhankelijk van de firmware van de NAS, het eerder gekozen type volume en ook de beschikbare harde schijven.

Voor een RAID met meerdere schijven is het over het algemeen noodzakelijk dat de schijven van gelijke grootte zijn. Lees in de handleiding van de fabri- kant van de NAS wat er mogelijk is om een al bestaand volume uit te breiden.

Over het algemeen geidt dat het wel mogelijk is schijven van verschiilende grootte te plaatsen, maar door de RAID die is ingesteld, bepaalt de kleinste schijf de omvang van de opslag. Kijk of de optie Wijzigen dan actief wordt. Klik dan op Wijzigen en kijk welke mogelijkheden er zijn. Selecteer de uitbreiding die u wilt uitvoeren en klik op OK of Volgende om de uitbreiding te starten. Sorns kan het uitbreiden van het aantal schijven ook meerdere stappen betekenen.

Bijvoorbeeld eerst van een installatie met een harde schijf naar een RAID1 met twee harde schijven en pas daarna naar een RAID5 met vier harde schijven. Dit is weer afhankelijk van de mogelijkheden die de firmware biedt en de huidige installatie. Reken erop dat elke uit- breiding vele uren kan duren doordat de NAS de schijven helemaai opnieuw moet indelen en controleren op fouten. Gedurende die tijd kan de NAS niet voor andere functies worden gebruikt.

Grotere schijven pi D Biedt uw NAS plaats aan meerdere harde schijven en zijn alle plek- ken ook bezet, dan zijn de mogelijkheden tot het uitbreiden van de opslag al snel beperkt.

Afhankelijk van de functionaliteit van de NAS en het eerder gekozen type volume is het echter wel mogelijk de schijven te vervangen door grotere om zo meer ruimte te creeren. De NAS maakt dan gebruik van de moge- lijkheid om een RAlD-configuratie die beschadigd is geraakt door een defect aan een schijf, opnieuw op te bouwen.

Kijk in de handleiding van uw NAS naar de opties. Vervolgens schakelt u de NAS weer in. Deze zal piepen als waarschuwing dat er iets niet goed is. Ga naar Opslagbeheer en kies Beheren met als vervolgoptie Herstellen. Wel is het volume beschadigd, maar die kan worden hersteid.

Crotere schij ven plaatsen 2 Is het herstellen klaar, schakel dan de NAS uit en vervang de volgende oude schijf door een grotere. Daarna het apparaat weer inschakelen en het volume laten repareren. Herhaal dit tot alle schijven zijn vervangen. Afhankelijk van de versie van de firmware zal deze automatisch zodra alle schijven van grotere omvang zijn de RAID tot de maximale omvang oprekken, in andere gevallen moet u dat nog zelf doen.

Ga dan voor de laatste maal naar Opslagruimte, Volume en kies Uitbreiden. Se- lecteer Niet toegewezen ruimte en volg dan de wizard om de vrije ruimte aan de RAID toe te voegen.

Deze hele operatie kan vele uren duren omdat na iedere wisseling van een schijf het herstellen van de pariteit in de RAID-configuratie erg langdurig is. Het eindresultaat is er echter naar. Zonder dataverlies hebt u grotere schijven in de NAS gezet en kunt u weer jaren vooruit.

O Tip 8 In meerdere stappen zijn de twee kieine schijven in deze NAS vervangen door twee grotere zonder verlies van data en functionaliteit Vaak kunt u extra of grotere schijven plaatsen Tip Kijk op de website van de makers van de NA5 of zij der- gelijke programma's en uitbreidingen bieden. Selecteer een uitbrei- ding en let opnieuw goed op dat deze compatibel is met het model NAS dat u hebt Download het daarna naar uw computer.

Afs het een zip-bestand is, open het dan en bewaar de inhoud op de pc. Klik dan op Installatie en blader naar de package die u naar de computer hebt gedownload. Selecteer de package en bevestig via OK en Instal- leer. Volg daarna de stappen van de wizard. Kfik als de installatie is afgerond op QPKG Geinstal- leerd en op de package die u zojuist hebt toegevoegd.

U ziet dan nadere informatie over de package en hoe u die moet starten of kunt gaan gebruiken. Klik om eyeOS te gaan gebruiken op de weblink die daar staat. Mogelijk moet u nu eerst de webserver inschakelen en ook SSL, maar de slimrne installer brengt u direct naar die opties, u hoeft deze alleen maar in te schakelen. Vul een wachtwoord voor de root in en herhaal dit op de volgende regel. Dit wachtwoord goed onthouden! Schakel eventu- eel de optie Gebruikers mogen zich registreren in, wanneer u wilt dat ook anderen deze functie kunnen gaan gebruiken en klik dan op EyeOS installeren!.

Dit is altijd maareen- matig. Log daar in met gebruikersnaam root en het wachtwoord dat u zojuist hebt ingestefd voor dit account. Klik dan op Enter. En op die NAS staan nu als onderdeel van eyeOS een groot aantal program- ma's, applicaties, games en utilities waardoor het binnen de web- browser van eyeOS netzo makkelijk werken is als op een notebook. U hebt er nu gewoon uw eigen werkomgeving. En documenten bewaart u rechtstreeks op de NAS! Uitloggen doet u via een klik op Close Session.

Betafirm ware n Steeds vaker brengen de makers van NAS-apparaten betaversies uit van nieuwe firmware. Voor hen heel handig om te doen. U kunt beta's prima gebruiken wanneer de NA5 vooral uw hobby is, niet wanneer er echt belangrijke gegevens op staan of als de NAS uw be- langrijkste back-uplocatie is.

In dat geval is het verstandiger te wachten tot de nieuwe firmware echt klaar is en liefst al enige tijd door andere NAS-bezitters wordt gebruikt. Op een NAS is zelfs een besturingssysteem te instolleren Tip Downgraden niet altijd mogelijk Wilt u wel met de betafirmware aan de slag, maak dan eerst een back-up van alle belangrijke gegevens op de NAS. Houd er rekening mee dat bijvoorbeeld bij Synology het niet gemakkelijk mogelijk is om oudere firmware over nieuwere firmware te installeren.

Wanneer de nieuwe firmware dus problemen geeft, en bij een beta is dat niet ondenkbaar, dan is het oplossen ervan geen eenvoudige zaak. Sy nology DSM 3. Let er opnieuw op dat u wei de goede versie downloadt die past bij het model MAS dat u gebruikt. Daarna kunt u via de firmware- updatefunctie in de webinterface yan de Synology NAS de update uitvoeren. Na een reboot logt u dan in op DSM 3. In plaats van Audio Station op uw pc te activeren, start u het nu op de NAS en hoort u daarna toch de muziek gewoon uit de luid- sprekers van de pc komen.

Dit werkt nog niet in Internet Explorer, maar wel al in Firefox. Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik dan op OK en wachttot de service is gestart. Sluit het venster en klik opnieuw op de Start-knop met de pijl naar beneden, linksboven in het venster. Daar staat nu de Audio Station vermeld. Klik dan op de snelkoppeling en zie hoe een programmavenster van Audio Station start binnen het browservenster van Firefox waarmee u bent ingelogd op de NAS.

Klik bijvoorbeeld op ShoutCast en selecteer een genre dat u mooi vindt. Dubbelklik op de zender en mits de Flash-plug-in is geTnstal- leerd in Firefox, hebt u nu meteen muziek op uw pc.

Direct vanuit de webinterface van de NAS of het installatieprogram- ma wordt wanneer u de Help-functie wilt raadplegen simpelweg een deel van de website van de makers van de NAS in de browser geopend.

Een online handieiding heeft als voordeel dat de makers deze sneller actueel kunnen houden met de laatste informatie. Het nadeel is dat u mogelijk informatie verliest over een oudere ver- sie van de firmware of dat wanneer uw internetverbinding stoort, u niet bij de gegevens kunt.

Daarom is het nandig op de eigen pc een bibliotheek aan te teggen met versies van de handieiding, rele- vante software zoals de firmware en ook packages die u op de NAS hebt geinstalleerd, Zijn er dan ooit problemen en hebt u precies de versie nodig die u hebt geinstalleerd, dan is het niet moeilijk die te vinden.

Een nieuw e NAS B Is uw NAS echt te oud of te klein en kiest u voor een nieuwe, ga er dan maar niet vanuit dat u de schijven kunt overzetten en meteen weer gebruiken. Een set schijven met de firmware voor een vijf jaar oud model NAS met twee schijven is dus niet zo- maar over te zetten in een nieuw model NAS, zelfs niet als het van dezelfde fabrikant is en hetzelfde aantal schijven heeft U zult dus de oude of nieuwe schijven moeten plaatsen en deze opnieuw moeten inrichten.

Het laatste is het duurste maar ook het beste en zal meer recht doen aan de nieuwe NAS dan als u de oude schijven zou her- gebruiken. Tip Een N AS migreren De makkelijkste metbode om te migreren is de oude en nieuwe NAS naast elkaar in het netwerk hangen en configureren voor een net- werkback-up. Maak een netwerkback-up van de oude NAS naar de nieuwe en schakel dan de oude uit Verplaats met de Verkenner of via een soort FileStation alle bestanden uit de netwerkback-upmap op de nieuwe NAS naar de juiste mappen.

Gebruik dan een week de nieuwe NAS en laat de oude uitgeschakeld. Pas wanneer u in die week niet hebt gemerkt dat er gegevens missen of kapot zijn ge- gaan bij het verhuizen, kunt u de oude NAS wegdoen. Schakel beide opties in en geef een wachtwoord voor de service.

Klik dan op Toepassen. Log nu in op de oude NAS, klik op Back-up en kies voor het aanmaken van een taak. Selecteer bij de bestemming de netwerkback-up en doorloop de volgende stappen van de wizard. Klik uiteindelijk op OK en start de back-up. Als deze klaar is, logt u in op de nieuwe NAS en via de webexplorer kijkt u of alle bestanden die bij de back-up horen netjes zijn overgezet.

Schakel daarna zoals gezegd voor minimaal een week de oude NAS uit. Male kelijker migreren De grotere merken NAS-leveranciers werken hard aan eenvoudigere manieren om een NAS naar een groter model te migreren. Dat is goed voor hun handel en ook voor de kopers. Synology en QNAP bieden beide inmiddels een soort systeemmigratie waarbij de harde schij- ven uit een ouder model in dezelfde volgorde in een nieuw model geplaatst kunnen worden en dan weer gebruikt.

Herinstalleren of de firmware upgraden is dan niet nodig. Een back-up maken voordien blijft nodig, garanties zijn er niet Het wordt bovendien nog lang niet bij alle modellen ondersteund, De website van de maker van uw NAS kan u verder helpen.

Belangrijk is wel dat altijd het merk van de oude en nieuwe NAS gelijk moeten zijn. Zijn die verschillend, dan is een systeemmigratie sowieso niet mogelijk. Doet u dat later, dan zal het reeds geinstalleerde nieuwere systeem niet meer herkend worden.

Toch is het niet al te moeilijk om ook achterstevoren' een goed werkend dualboot-systeem op te zetten. Hoe u dit doet, laten we in dit artikel zien. Toch weer toegang U Wanneer u na de overstap op Windows 7 tot de ontdekking komt dat u uw oude vertrouwde Windows XP toch niet helemaal kunt missen, is virtua- lisatie van XP binnen Windows 7 een optie.

Wilt u echter dat XP voiledig van de aanwezige hardware gebruik kan maken, dan heeft een dualboot- systeem de voorkeur. En al is het regel om hierbij het oudste besturings- systeem als eerste te installeren, noodzakelijk is dit niet. We laten zien hoe u in dat geval na installatie van Windows XP weer toegang krijgt tot Windows 7 door de bootioader aan te passen met behutp van EasyBCD.

Waarschuwing vooraf n Uw huidige herstelpunten in Windows 7 zullen tijdens de installatie van Windows XP worden verwijderd. Het is dus van groot belang dat u goe- de back-ups hebt van uw systeem en data. Dit geldt ook bij operaties als het opnieuw partitioneren van de schijf, dat in veel gevallen nodig zal zijn wanneer u een dualboot-systeem gaat opzetten.

Met het back-up- programma in Windows 7 kunt u op een eenvoudige en snelle manier systeerrtimages en back-ups van al uw gegevens maken, Het uitvoeren van de in dit artikel genoernde handelingen zonder enige vorm van back- up ontraden we met klem.

Slipstreamen met servicepack 3 Q Door servicepack 3 op te nemen in de installatie-cd-rom wordt het aantal updates dat naderhand geinstalleerd moet worden zo klein O Tip3Wijs de Windows-'mstallatiebestanden aan. Een dergelijke integratie van servicepacks, drivers of up- dates met de installatiebestanden wordt 'slipstreamen' genoemd.

Met het gratis programma nLite www. Na installatie van het programma kopieert u eerst de gehele inhoud van de oorspronkelijke XP-installatie-cd naar een map op uw bureaublad. Vervolgens downloadt u servicepack 3 van http: Sta ook dit op uw bureaublad op. Start nLite, kies voor de Nederlandse taal en klik op Volgende.

Via de knop Bladeren wijst u de map met installatiebestanden aan, waarna u achtereenvolgens op OK en Vol- gende klikt. Het programma zoekt nu even naar de installatiebestan- den, Zodra dit zoekproces is voltooid, klikt u twee keer op Volgende. U kiest nu het servicepack dat op uw bureaublad staat. Nadat u nogmaals op Volgende hebt geklikt, vindt de integratie met de installatiebestanden plaats, waarbij u enige voortgangsvensters voorbij ziet komen.

Iso maken en branden 01 Na het voltooien van de integratie klikt u in nLite op OK en dan weer op Volgende, waarna u in het venster belandt om het opstartbare iso-bestand te maken. Wanneer de iso is gemaakt, klikt u achtereenvolgens op Volgende en Gereed om nLite af te slui- ten. Het iso-bestand brandt u tot slot op cd. Dit kan niet met de stan- daard in Windows 7 aanwezige brander. P artitie voor XP maken Tenzij u XP op een tweede harde schijf instafleert, zult u er veelal een aparte partitie voor moeten aanmaken op de schijf die ook Win- dows 7 bevat.

Het is af te raden een tweede besturingssysteem op een eventueel al aanwezige datapartitie te installeren. Niet omdat dit problemen zal opleveren wat de installatie betreft, maar omdat een systeemimage in dat geval zeer groot kan worden, waardoor het maken en terugzetten ervan onnodig lang za!

Het aanma- ken van een nieuwe partitie is eenvoudig te realiseren met een pro- gramma als Norton PartitionMagic. We gaan hierbij uit van een har- de schijf die in twee partities verdeeld is, wat bij veel pc's standaard het geval zal zijn. Tussen de systeem- en de datapartitie maken we de partitie voor XP.

U gaat nu eerst de datapartitie verkleinen. Hiervoor klikt u met uw rechtermuisknop op D: Vervolgens sleept u de linkerrand van de partitie naar rechts tot u voldoende ruimte voor de nieuwe partitie hebt gemaakt. U klikt hierna nogmaals met uw rechtermuisknop op D: Vervolgens klikt u met rechts op de vrijgekomen ruimte, die inmiddels grijs is geworden en wordt aangeduid als Unallocated Niet toegewezen , en kiest u Create, In het venstertje dat verschijnt, vult u achter Partition Label de naam in die u aan het station wilt geven.

Kies als static nsletter D: Is alles naar wens verlopen, dan klikt u op Apply. Wanneer de systeempartitie onveranderd is geble- ven zoals in dit geval , zullen de veranderingen doorgevoerd wor- den zonder dat u de pc opnieu w hoeft op te starten.

Het herpartitio- neren kan enige tijd duren. Wacht rustig af en gebruik de pc tijdens deze procedure niet. Hierna bent u klaar om XP te installeren. O Tip 7De bestaande partitie geeft u een nieuwe schijfletter. Een en ander verschilt nauwelijks van de manier waarop dit op een singleboot-systeem gaat. U start op vanaf de geslipstreamde UHiik PUl. Vervolgens verschijnt het Setup-scherm. U drukt op Enter om Windows te installeren, waarna de gebruikersovereenkomst zal verschijnen.

Door op F8 te drukken, gaat u hiermee akkoord. In het volgende venster selecteert u ten slotte de juiste partitie. Zodra u daarna nogmaals op Enter drukt, gaat de installatie daadwerkelijk van start De rest wijst zich vanzelf. De installatie neemt ongeveer een half uur in beslag, waarna u het systeem kunt gaan updaten en optimaliseren. Windows XP updaten na de installatie Tip Chipsetdrivers installeren ra Op dit punt kunt u tijdeJijk niet meer in Windows 7 komen. Dat is op dit moment een voordeel, want het updaten van XP vergt vele herstarts f waar- bij u nu niet voortdurend een keuzescherm te zien zult krijgen.

Voordat u kunt updaten, zult u de chipsetdrivers waarschijnlijk moeten installeren. Hierna hebt u weer een werkende internetverbinding. Welk moederbord u hebt en welke drivers XP hiervoor nodig heeft, achterhaalt u met een programmaatje als CPU-Z, dat u downloadt van wwwxpuid. Vaak bevat een driverpakket meestal ook de juiste beeldscherm-, audio- en videostuurprogramma's. Hebt u nog steeds geen geluid of een slecht beeld, dan kunt u de geschikte video- en audiodrivers voor uw sys- teem op internet zoeken.

Updaten am Het is tijd om windows XP te updaten. Ga naar start, Alle program- ma's, Windows Update. Kies hierbij direct voor de optie om Microsoft Update auto- matisch te laten controleren op updates en om deze automatisch te laten installeren. Bij optionele updates waarvan u zeker weet dat u ze niet nodig hebt, kunt u aanvinken dat deze in het ver- voig niet meer aangeboden moe- ten worden.

Browsers eerst a Wanneer Windows volledig is geupdatet, kunt u het beste eventuele extra browsers en uw favoriete messengerprogramma installeren. De reden voor deze specifieke volgorde is dat reeds geinstalleerde plug-ins soms niet herkend wor- den door een browser of messengerprogramma dat later geinstalleerd wordt t waardoor bepaalde webinhoud niet in het betreffende program- ma weergegeven kan worden.

We raden het Mega Codec Pack aan en niet een van de afgeslankte versies , omdat de huidige harde schijven over het algemeen ruimte genoeg hebben voor een dergelijk pakket.

Ook wordt het geheugen niet extra belast, aangezien codecs pas wor- den geladen op het moment dat ze nodig zijn, Dit pack is bijzonder com- pleet en u bent er op heel veel mee voorbereid.

Qverbodige zaken uitsch akelen Cff Hierna rest nog het uitschakelen van overbodige opstartitems en services van derden. Daarvoor gaat u naar Start, Uitvoeren. Typ msconfig en klik op OK. Op het tabblad Services zet u een vinkje bij Alle Microsoft-services verbergen. Services van uw virus- scanner laat u uiteraard ongemoeid, maar services van geluids- en videokaarten kunt u over het algemeen uitschakelen.

Wijzigingen aanbrengen in Windows-services raden we af. Een uitzondering is in dit geval Windows Time. Wanneer de tijdsynchronisatie in Windows 7 goed functioneert, is deze overbodig in XP. Ook hier geldt dat u items gerela- teerd aan uw beveiligingssoftware wel ingeschakeid dient te laten. De bootloader aanpassen HE Tot nu toe is Windows 7 onbereikbaar gebleven: Dit kunt u eenvoudig verhelpen met EasyBCD http: In het bovenste venster zal Windows 7 al vermeld staan, aangezien dit het standaardbesturingssysteem is.

U gaat XP hier nu aan toevoegen. Achter Name vult u de naam in die u straks in het keuzescherm wilt zien. U kunt dit ook niet veranderen, aangezien de bootloader zich daar bevindt. Nu klikt u rechts onderin op Add Entry en vervolgens rechts bovenaan op Save. Windows XP verschijnt hierdoor eveneens in het bovenste venster. Dan klikt u op Manage Bootloader, waar de optie Reinstall the Vista Bootloader geselecteerd moet zijn.

Standaard opstarten met XP m Standaard zal de pc met Windows 7 opstarten zodra u op Enter drukt of wanneer u gedurende 30 seconden geen keuze maakt. Vanuit Windows 7 kunt u dit eventueel wijzigen. Klik hiervoor met uw rechtermuisknop op Computer en kies Eigenschappen Klik op Geavanceerde sys teeminstellingen en ga naar het tabblad Geavanceerd. Qpstart- en herstellnstetlmgen Systeem opstarten Standaardbesturingssysteem: Herstelpunten Windows 7 Een probleem bij elke dualboot-installatie met Windows 7 en Win- dows XP is dat dit laatste besturingssysteern de herstelpunten van Windows 7 verwijdert.

De oorzaak hiervan is dat XP op een andere rnanter orngaat met schaduwkopieen dan Windows 7. Het uitschake- len van Systeemherstel in Windows XP lost het probleem niet op. De 'workaround' die Microsoft aanbeveelt, is om de partitie waar Win- dows 7 zich op bevindt onzichtbaar te maken vanuit Windows XP, Dit doet u door een eenvoudige registeraanpassing waardoor de C: U gaat hiervoor als. Sluit de Register-editor af en start de pc opnieuw op, De schijf waarop Win- dows 7 zich bevindt, zal nu onder Windows XP aangeduid worden als Lokaal station C: In Windows 7 laat u Systeemherstel dan ingeschakeld voor de systeemschijf, terwijl u het voor de overige partities uitschakelt.

Hier- mee kunt u het systeem bij eventuele problemen in korte tijd geheel herstellen. Met het programme Back-up maken en terugzetten, dat u in het Configuratiescherm van Windows 7 vindt, is het maken van een image een simpel klusje. U opent het programma en klikt op Een systeemkopie maken.

De image kan op een tweede harde schijf of op enkele dvd's worden opgeslagen. Als u de systeempartities uit- sluitend voor de besturingssystemen en uw programma's gebruikt waarbij u uw data elders onderbrengt , past een image van de beide systeempartities over het algemeen op drie tot vier dvd's. Nadat u het back-upmedium hebt gekozen, wordt gevraagd van welke stati- ons een image moet worden gemaakt. Standaard staat de schijf met Windows 7 C: Nadat u de D: In het overzichtsvenster klikt u tot besluit op Back-up starten.

Het is met dit programma niet moge- lijk een aparte image van D: In de praktijk blijkt dat geen problemen op te leveren. Het is aan te bevelen regelmatig een nieuwe systeemimage te maken -zeker nadat u grote wijzigingen op een van beide systeemschijven hebt doorgevoerd. De stations die nodig zijn om Windows oit te voeren, worden standard opgenomen, Het station waarop de back-up wordt opgeslagen, kan ntet worden opgenomen.

U hebt verschillende plug-ins nodig. We zetten ze in dit leader op een rijtje. De downloadlocaties zijn eenvoudig via Google te vinden. U krijgt er 2 CB aan opslagruimte. Deze is vanaf uw computer benaderbaar als schijf letter en met een willekeurige webbrowser. Na installatie wordt ZumoDrive zichtbaar in Start, Deze Computer Mappen op uw systeem zijn eenvoudig via de rechterrnuisknop toe te voegen aan uw ZumoDrive.

Ook kunt u bestanden delen met anderen samenwerken. Het synchroniseren van bestanden en mappen gebeurt voiledig automatisch in de ach- tergrond. Net als DropBox is ZumoDrive ideaal als u meer dan een computer gebruikt: Kies tijdens de installatie voor Sign me up om een nieuwe registratie aan te maken. L»0H ZumoDrive biedt 2 GB opslagruimte en maakt uw belang- rijkste bestanden op al uw computers beschikbaar. Alleen kleinere bestanden Omdat de gratis opslagruimte van ZumoDrive beperkt is, kunt u be- ter geen grote bestanden opslaan op uw ZumoDrive.

Het program- ma vraagt na de installatie of u muziek en foto's via ZumoDrive wilt gebruiken. Ga hier niet op in, dan hebt u aan 2 GB ruim voldoende voor uw Word»documenten en een zelfgemaakte seiectie foto's en mp3's, ZumoDrive vraagt vervolgens welke mappen u wilt koppelen. Ook deze stap kunt u beter oversiaan.

Kies bij de laatste stap van de instalfatie uw abonnement: Er zijn ook betaalde opties met meer opslagruimte. De 1 GB-opslagruimte is gratis uit te breiden naar 2 GB door na de installatie een wizard te doorlopen. Deze wi- zard toont u in vogelvlucht de werking van ZumoDrive en beioont u met 1 GB extra opslagruimte. ZumoDrive in de oralctiik U kunt de ZumoDrive-schijf gebruiken als een usb-stick.

Kopieer be- standen handmatig naar uw ZumoDrive door middel van slepen. Foto's en documenten zijn direct te openen vanaf de ZumoDrive-schijf. Klik met rechts op de betreffende map en kies Link to ZumoDrive. Vraag eventueel eerst de eigenschappen op van de map als u twijfelt aan de totafe bestandsomvang, Een gekoppelde map kunt u delen met andere ZumoDrive-gebruikers via de rechtermuisknopop- tie Share. Instalfeer ZumoDrive op alle computers waar u toegang wilt hebben tot uw bestanden op de ZumoDrive.

De inhoud van uw ZumoDrive is ook bereikbaar via een willekeurige webbrowser door in te Jog- gen op www. Van beginner tot expert. Hiernaast kunt u de moeilijkheids- graad van het stappenplan zien.

In feite is het een zeer kleine computer, waarmee u kunt bellen, sms'en, internetten, foto's kunt maken en bewerken, kunt tekstverwerken en films of muziek kunt afspelen. In deze Checklist leest u welke telef oons er te koop zijn en wat ze precies kunnen. Een iPhone is misschien wel de bekendste smartphone: Een BlackBerry is bedoeld voor de meer za- kelijke gebruiker; een QWERTY-toetsenbord zorgt ervoor dat u veel mails en sms'jes kunt typen, De overige merken richten zich, met diverse soorten toestellen, meer op de con- sument die een combinatie van de iPhone en BlackBerry wil.

Tip 01; Zoveel kens R Het grootste probleem bij het aanschaffen van nieuwe elektronica is bijna altljd het grote aanbod. Al die elektronica lijkt immers bijna allemaal op elkaar. De prijs geeft wel enige indieatie van de kwaltteit, hoewel dat lang niet altijd opgaat. Als u een smartphone wilt kopen, loopt u ook tegen dit probleem aan. Voor honderd euro haalt u al een smart- phone met touchscreen in huis, dus waarom een met de duizelingwekkende prijs van zes- honderd euro kopen?

Allereerst moet u be- palen welke functies u echt nodig hebt. Over het algemeen is het zo dat een smartphone- gebruiker dagelijks slechts tien tot twintig procent van alle opties gebruikt. U zit op internet, pleegt een telefoontje, plaatst een zojuist gemaakte foto op Facebook en als de accu het toelaat, luistert u naar het nieuwste album van uw favoriete artiest. In de volgen- de tips bespreken we de meest voorkomen- de smartphone-merken en -functies. Toetsenbord J Tip Merkbewust Veel consumenten kijken bij de aanschaf van een product allereerst naar het merk.

Een sterk merk verkoopt beter dan een onbekend merk, ook al is het laatste vaak veel goedko- per. Houd uzelf niet voor de gek: Met een QWERTY-toetsenbord heeft u een mini-toetsenbord tot uw beschikking, dat zich vast onder het scherm bevindt bij- voorbeeld: Dat is niet vreemd: Maar oefening baart kunst Een toetsenbord op touchscreen vergt wellicht zelfs meer oefening: De nieuw- ste vorm van digitaal typen heet swype. U haalt de vinger van het scherm op de momenten dat een woord af is.

De telefoon vormt ver- volgens het woord dat u bedoelt. Besturingssysteemtl © Tip 1 ledere smartphone heeft zijn eigen voor- en nadelen. Ook belangrijk is de keuze van het bestu- ringssysteem. Deze zijn erg populair van- wege de duizenden apps, die gratis of tegen een kleine prijs te downloaden zijn, Beide systemen werken daarnaast uitstekend met een touchscreen-scherm.

Het mooie is dat het beeld meedraait zodra u de telefoon kan- telt Een ander bekend systeem is Windows Mobile. Tip 2 De iPhone stadt ats merk, maar is het ook een telefoon voor u? Symbian komt voort uit een samenwerkingsverband tussen Nokia, Sony Ericsson, Samsung en Panasonic en draait daarom ook vooral op toestellen van die merken. Ook hierop is eenvoudig ex- tra software te installeren vanuit een online webwinkel.

Tip 3 Een smartphone kan ook een toetsenbord en touchscreen hehben. Het gaat daarom om de kwali- teit van de camera. Voor een bepaaide doel- groep is een camera met vee! Het zorgt ervoor dat u, afhankelijk van de kwaliteit van de lens, op elk moment in hoge resolutie scherpe foto's kunt maken. Voor het bijhouden van een digitaal fotoal- bum op Facebook, Picasa of weblog hebt u meer dan genoeg aan een 3 r 2 MP-camera.

Datasnelheid Veel mobieie intemetaanbieders hebben aanbiedingen voor razendsnel internet. Slechts weinig mensen kunnen echter opti- maal gebruikmaken van deze snelheid, om- dat alleen splinternieuwe smartphones die ondersteunen, Er zijn vier soorten mobieie internetsystemen voor de telefoon: Gps en navigatie Een gps-systeem kunt u gebruiken om uw locatie te bepalen. Het systeem activeert enkele satellieten die tot op een paar hon- derd meter nauwkeurig uw plaats kunnen bepalen, Gps is een veelgeziene functie op de nieuwere generatie smartphones.

Met behulp van software, zoals Google Maps, weet u binnen enkele seconden precies waar u zich bevindt. De satellie- ten krijgen dan hulp van uw telefoonnetwerk, zodat aan de hand van de telefoonsignalen nog beter bepaald kan worden waar u bent.

Gps maakt grof gebruik van de accu, dus zet deze functie alleen aan wanneer het nodig is. A-gps is ook handmatig aan en uit te zet- ten bij sommige besturlngsystemen, zoals Android. Accu De accu is een belangrijk stukje apparatuur onder de rnotorkap. Op het moment dat u Ijo Operator Fri? Salomon ® 0V1 Email{2] Bad Romance Lady Gaga Menu vier uur achtereen in- ternet, foto's maakt en muziek iuistert, moet u niet raar opkijken als de smartphone weer moet worden opgeladen.

De accu is een probleem bij veel smartphones. Bij de specificaties staat meest- a! U zult echter merken dat dit niet klopt, aangezien applicaties op de achtergrond blijven werken en gebruikmaken van de in- ternetverbinding. Dergelijke omstandigheden zijn niet gunstig voor de batterij. Een fanatiek gebruikte iPhone snakt na een halve dag ook al naar de oplader.

Zoek op internet altijd naar ervaringen van gebruikers van uw specifieke model en doe desnoods een beroep op het eerlijke geweten van de winkelier. Dit systeem wordt daarom ook wel 'mobiel breedband' genoemd. Er zijn al meer dan honderd toestellen te koop die geschikt zijn om het snelste soort internet te gebruiken. Bij de aanschaf van zo'n toestel doet u er dan ook goed aan om een mobiel breedbandin- ternetabonnement at te sluiten, zodat u op- timaai gebruikmaakt van de mogelijkheden.

De opvolger staat echter alweer in de start- blokken: Tip 09; Scherm s Veel smartphones hebben alle mogelijke functies in huis. Het probleem is soms dat die slecht bruikbaar zijn door een onleesbaar scherm. Zowel de schermgrootte als -reso- tutte is daarbij de boosdoener, Een prima grootte om internetsites en foto's duidelijk te kunnen zien, is 3 tot 3,5 inch diagonaal, Een kleiner scherm kan ook goed zijn, maar dan moet de resolutie wel erg hoog zijn. Gaat y voor een groter scherm, dan past het toe- stel waarschijnlijk niet makkelijk in uw jas- of broekzak.

De smartphone moet immers ook praktisch te gebruiken zijn. Het voordeel Handige accessoires Hoesje van een groter scherm is dat u veel soorten filmbestanden in scherpe kwaliteit duidelijk kunt bekijken. Radio Enkele smartphones worden ge- leverd met ingebouwde FM-radio. Dat is reuze handig voor onder- weg, maar echt nodig is het in deze tijd niet meer. Let hierbij wel op of uw internetabonnement streaming media toestaat.

U tcijkt namelijk altijd naar het scherm om te internetten, films te zien, foto's te maken, et cetera. Er zijn leren, rubberen en metalen hoezen te koop, elk met een elgen uiterlijk.

Auto la der Als uw smartphone divX of andere filmformaten ondersteunt, kan het lonen om een universele oplader te kopen. De lader gebruikt u dan in de trein, auto autolader of op een andere locatie. Zo bent u verzekerd van twee uur stroom om de film af te kijken tijdens de reis. Voor mobiele apparaten zoals mp3-spelers zijn er in diverse prijsklassen mobiele speakersetjes en stevige headsets verkrijgbaar.

Zo bent u ver- zekerd van goed geluid bij het afspelen van een film of muziekalbum, In de nabije toekomst komen de eerste telefoons met 5. Wilt u die straks hebben, dan is een kwalitatief goede set een aanrader.

Crote geheugenkaart Bijna alle telefoons hebben een uitbreidbaar geheugen. Afhankelijk van het type en merk is dit een micro- M2- of micro- SD-kaart of een andere soort. Voor de kaartjes zijn speciaie adapters te koop die in de laptop of computer passen. Zo hebt u geen kabel nodig om de telefoon aan te sluiten op de pc. Een geheugenkaart van 4 tot 8 GB is aan te raden, zodat u vrijuit foto's kunt maken en multimedia erop kunt plaatsen.

Een speakerset kan prettig zijn bij het luisteren van muziek en kijken van films op de smartphone. Wilt u ge- woon een stabiele radioverbinding, kies dan voor een telefoon met FM-radio. Wifi O Tip 10 Een smartphone is ook een mu- ztekspeler! Applicaties Een wifi-verbinding is een draadloze verbinding met een netwerk.

U kunt zo zonder gebruik te maken van een mobiele internetverbinding gebruikmaken van een internetverbinding. Als u thuis een draadloze netwerkverbinding ge- bruikt, is het toestel hierop aan te sluiten. Op openbare plekken, zoaJs op stations en restau- rants, is het mogelijk om gratis of betaald via wifi verbinding te maken.

Wifi is een veelge- ziene functie op smartphones, maar is nog lang niet standaard. Er zijn nog altijd veel toestellen te koop r die dit niet hebben. Wifi is handig wan- neer u op de telefoon uw razendsnelle thuisnet- werk wilt gebruiken. Laat de schakelaar echter niet standaard aan staan: Mp3-speler b Alle smartphones spelen muziek af. Heiaas heb- ben niet alle toestellen de beschikking over een 3,5 millimeter audio-ingang voor oordopjes of een hoofdtelefoon.

U bent dan verplicht om via een speciale, voor elk merk verschillende, aan- sluiting een headset aan te sluiten die bij het toestel geleverd wordt. Met een 3,5 mm ingang bent u vrij om elke willekeurige headset aan te sluiten op uw smartphone lees: Luistert u dus veel naar muziek, of wilt u een speakerset aansluiten, let dan goed op deze mogelijkheid.

Het zou zonde zijn als u verplicht gebruik moet maken van de oordopjes van de fabrikant. Voor elk besturingssysteem bestaan er speciale applicaties, ook be- kend als apps. Hieronder enkele populaire apps. Opera De browser Opera is al jaren bij een kleine groep liefhebbers bekend als een zeer goede altematieve browser voor Internet Explorer. De browser is snel, overzichtelijk en heeft handige extra functies.

Sha zam Nooit meer in de muziekwinkel een liedje neurien voor de verkoper om te vragen of hij weet wie de artiest is! Met Shazam laat u de telefoon naar een fragment van een liedje luisteren en dan zoekt de app op internet naar de bijbehorende artiest, naam van het nummer en op welk album het te vinden is. Met een moderne, snelle telefoon is uw reis volledig te plannen. Op het scherm is live uw reis te volgen.

Het werkt niet alleen in de auto, maar ook lopend! Tweetdeck Google Maps Met Google Maps kunt via een GPS-signaal uw locatie bepalen en de combinatie van plaatsbepaling en routeplanner gebruiken om te navigeren naar een locatie. Google Maps is volledig gratis te gebruiken Voor elk sociaal netwerk zijn aparte apps gemaakt. Denk aan een app voor Hyves, MySpate, Facebook en Twit- ter, Tweetdeck voor iPhone, Android en de computer is een programma dat twee populaire netwerken com- bineert.

Vanaf de telefoon beheert u profielen, stuurt u berichten en uploadt u foto's. De foto's kunnen zelfs een geotag meekrijgen, zodat u later op de kaart kunt zien waar de foto is gemaakt! U beschikt daar- door snel over de nieuwste muziek en films, Daarnaast beschikt Vuze over enkele geavanceerde mogelijkheden die het u nog makkelijker maken. Bittorrent SB Bittorrent Is feitelijk niets meer dan een slim systeem dat gebruikers koppelt zodat data uitgewisseld kan worden.

Centraal staat hierbij de zogeheten tracker, een server die het download- en uploadproces co- ordineert. Via een torrent-bestand maakt u hiermee verbinding, waarna het mogelijk Is om data te downloaden. De tracker houdt bij welke deel- nerners in het netwerk de betreffende data al op de computer hebben staan en zorgt ervoor dat personen die deze gegevens willen downloa- den op een juiste manier worden verbonden met degenen die de data hebben.

Dat betekent dat u middels deze technology zowel downloadt als uploadt, waardoor u als peer in het netwerk functioneert Gege- vens die u downloadt, deelt u dus direct weer. Gebruikers die bestan- den uploaden terwijl ze niet aan het downloaden zijn, worden seeders genoemd. Hoe meer seeders er zijn, hoe sneller de film of het album doorgaans op uw computer staat. Personen die downloaden worden aangeduid als leechers. Bittorrent is vooral nuttig als u bestanden van grote omvang wilt binnenhalen, omdat u met de juiste instellingen een hoge downloadsnelheid bereikt.

Wetge ving at Via Bittorrent worden er veel rips van muziekalbums en films verspreid, waardoor het downloadnetwerk al een aantal jaar ter discussie staat Onder andere Stichting Brein is een heksenjacht begonnen en sommeer- de de ene na de andere torrent-website om hun activiteiten te staken.

Nog altijd worden er torrent-bestanden van films en muziek op deze website aangeboden. Hoewel het downloaden van auteursrechtetijk beschermd materiaal volgens de Nederlandse wet voliedig legaal is, moet u toch oppassen. Het openbaar maken van dergelijke bestanden is namelijk wel verboden. Vuze installeren g Om toegang te krijgen tot het Bittorrent-netwerk hebt u speciale soft- ware nodig, Het gratis programma Vuze is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te configureren Surf naar www.

Bewaar het in- stallatiebestand ergens op uw harde schijf en dubbelklik erop. Bevestig de Engelse taal via OK en ga akkoord met de licentievoorwaarden. In het volgende scherm kunt u een extra werkbalk van het programma in uw webbrowser installeren. Dat is echter niet noodzakelijk, zodat u het vinkje zonder problemen kunt weghalen, Maak uw keuze en klik op Next. In het laatste scherm van de installatiewizard wordt er gevraagd of u een commercieel spelletje wilt installeren.

Klik op Decline om dat te weigeren. Ten slotte verschijnt het hoofdvenster van de software. Downloadmappen selecteren UL Zodra u Vuze voor de eerste keer opstart, verschijnt er een wizard in beeld om uw internetverbinding in kaart te brengen. Hiermee wordt de bandbreedte vastgesteld. Bevestig met Continue en klik na een tijdje op Toepassen Navigeer naar Gereedschappen en Configuratie Ga naar Bestanden en geef aan op welke locatie u de gedownloade gegevens wilt bewaren.

Klik vervolgens op het menuonderdeel Tor- rents. Selecteer de gewenste locatie waar u de torrent-bestanden wilt opslaan. Zet een vinkje voor Importeer automatisch nieuwe tor- rents en geef opnieuw de juiste plaats op uw harde schijf aan. Deze in- stelling is zeer nuttig, want wanneer u torrent-bestanden hebt gedown- bad, worden ze automatisch in Vuze geimporteerd.

Vuze is gemakkelijk te configureren met behulp von de wizard Poortope nzetten imp Om Bittorrent-verkeer mogelijk te maken en te optimaliseren, dient u in de meeste gevallen een poort open te zetten.

Uw computer is op die manier toegankelijk voor het downloadnetwerk. Niet-gebruikte poorten worden rneestal standaard door een firewall afgesloten, waardoor com- municatie niet mogelijk is. Vuze ondersteunt UPnP, waarmee automa- tisch toegang wordt gegenereerd.

Uw router dient wel deze technologie te ondersteunen. U controleert dat in de handleidfng van het apparaat. Bevestig met Toepassen en Sluiten Bezoek de website www. Zoek het merk en typenummer van uw netwerkapparaat op.

Laat u niet afleiden door de advertentie, want die klikt u rechtsboven gemakkelijk weg. Klik in de fange lijst met software op Vuze. Voer de stappen in de Engelstalige handleiding zorgvuldig uit om de juiste poort open te zetten. Via Gereedschappen, ConfYguratie en Verbindingen bekijkt u welk poortnummer er wordt gebruikt. Klik op Test en wacht af of er een positieve melding verschijnt. De zoekresultaten worden direct aangepast. Daarnaast geeft u via de schuifbalk aan wat de minimale of maxtmale bestandsgrootte mag zijn.

Verder verhoogt u optioneel het aantal zoekresultaten per pagina en se- lecteert u in welke categorie u wilt zoeken, zoals muziek, afbeeldingen of video's. Bij elk zoekresultaat staan er verschillende gegevens vermeld, Zo ziet u de bestandsgrootte en hoe oud de tracker is. Belangrijk is om het aantal seeds en peers in de gaten te houden. U vindt hier meer infor- matie over de torrent, bijvoorbeeld uit welke audiotracks een muziekal- bum bestaat Ti Versleuteling instellen LB Voordat u begint met downloaden, is het verstandig om een versleu- teling in te schakelen.

Hierdoor is het lastig voor internetproviders om de data te identificeren en is de kans kleiner dat het Bittorrent-verkeer wordt afgeknepen. Open via Gereedschappen het menu Configura- tie. Standaard staat de modus ingesteld op Beginner, maar verander dat in Gevorderd zodat de versleutelingsopties niet meer verborgen zijn.

Ga naar Verbindingen en Transport Encryption. Zet een vinkje voor Benodigd encryptie transport en selecteer in het uitrolmenu RC4. Indien gewenst staat u een uitgaande onversieutelde verbinding toe als een encryptie niet tot stand komt Hierdoor is communicatie met oudere Bittorrent-clients mogelijk.

Verder kunt u in dit menu inkomende onversieutelde verbindingen accepteren T maar dat is niet verstandig om te doen. D ownloads zoeken w U hebt allereerst een torrent-bestand nodig van een film of muziekalbum. Vuze beschikt over een geintegreerde zoekfunctie waarmee u meerdere torrent-websites afstruint, waaronder BTjunkie, Extratorrent en IsoHunt. Typ iinksboven in het zoekvak een trefwoord en druk op Enter.

Voer bij- voorbeeld de naam van een artiest of film in. Vervolgens verschijnt er een lijst met zoekresultaten. Rechtsboven bij Advanced Search filters O Tip 7 Gebruik de geintegreerde zoekmachine van Vuze om aantrekkeltjke downloads te ontdekken. Klik dan op de groene knop Download Now. Er verschijnt een waarschuwing dat Vuze niet verantwoordelijk is voor de content die u met dit programma binnenhaalt Klik op Continue Downloading als u het proces wilt starten.

Via Library in het linkerdeelvenster houdt u de voortgang in de gaten. U ziet onder Speed welke downloadsnelheid er wordt gehaald. Door middel van de bedieningsknoppen in de werkbalk onderbreekt © Tip 8 U houdt het downloadproces nauwtettend in de gaten. Handig wanneer u bijvoorbeeld tijdelijk band- breedte wilt besparen. Het kan even duren voordat de torrent op gang is gekomen en de downloadsnelheid naar tevredenheid is.

Zodra het pro- ces is voltooid, wordt het bestand verplaatst naar het menuonderdeel Unwatched, Klfk op Launch om de map met de bestanden in de Win- dows Verkenner te openen.

U speelt de media nu zonder problemen af in het programma of een andere mediaspeler. Vuze ondersteunt onder andere de mediaformaten avi, mpeg, xvid en wmv. T orrent-bestanden m Hoewel de geintegreerde zoekfunctie van Vuze goed werkt t hebt u mis- schien ook wel eens de behoefte om elders naar interessante torrent- bestanden te zoeken.

Zo is The Pirate Bay niet opgenomen binnen de zoekfunctie. Dat is jammer, want het aanbod op dit platform is erg groot Het is geen probleem om afzonderlijke torrent-bestanden te importe- ren binnen de software.

Wanneer u iets hebt gevonden, klikt u op Download deze torrent. Bewaar het torrent-bestand vervolgens in de juist map die u eerder bij tip 4 hebt ge- selecteerd, zodat de data automatisch worden gedownload. Overigens kan het ook handmatig. U navigeert in dat geval achtereenvolgens naar Bestand, Openen en Torrent-bestand.

Bestanden klaarmaken E De meeste bestanden die u vanaf het Bittorrent-netwerk plukt, kunt u direct afspelen in Windows Media Player of een ander afspeelprogram- ma.

Soms betreft het een imagebestand dat u eerst op een schijf moet branden voordat de film is te bekijken, Dat is bijvoorbeeld het geval bij het bekende iso-formaat. Verder komt het zo nu en dan voor dat een film in een of meerdere compressieformaten is opgeslagen, zoals zip of rar.

Voordat u de media kunt afspelen, dient u het gecomprimeerde materiaal eerst uit te pakken met een archiveringsprogramma. WinRAR volbrengt deze taak uitstekend. U kunt de software officieel maar veer- tig dagen uitproberen, maar het blijft evengoed werken als deze termijn is verstreken. Kies op de volgende webpagina voor Dutch en open het installatiebestand. Kies daarna voor Instalieren OK en Gereed Klik met de rechtermuisknop op bijvoorbeeld een rar-bestand en seiecteer in het contextmenu Bestanden uitpakken.

Geef aan waar u het wilt bewaren en bevestig met OK. Codecs mm Gedownloade media worden in de meeste gevallen gecodeerd opgesla- gen. Zodra u een bestand wilt afspelen, doet de mediaspeler een beroep op codecs om de data te ontcijferen. In Windows 7 zijn veel codecs al O Tip n Seiecteer een downloadlink om het installatiebestand van het codecpack op te roepen.

Helaas ontbreekt er ondersteuning voor het po- pulaire mkv-formaat. Oudere besturingssystemen spelen van zichzelf zeer weinig formaten af. Om deze redenen is het raadzaam om een co- decpack te installeren, zodat u zonder problemen alles afspeelt op uw pc. Kies uit een van de downloadlinks en start de installatie- wlzard. Doorloop alle stappen volledig, waarna nagenoeg alle media probleemloos op uw computer zullen worden geopend. Vergelijk bare c ontent m Wanneer u in Vuze een downloadproces hebt gestart, dan bestaat er een grote kans dat het oranje pictogram Subscriptions zichtbaar is, Dat is vooral van toepassing als u interesse hebt in vergelijkbare content, U bekijkt hiermee gemakkelijk of de software interessante suggesties voor u heeft Open het onderdeel Library en klik op het betreffende pictogram.

In het nieuwe dialoogvenster klikt u op OK. Selecteer vervol- gens het juiste item en bevestig met Add. Onder Subscriptions aan de linkerkant ziet u welk materiaal er voor u is gesorteerd, Zet een vinkje voor Auto-download als u vergelijkbare content automatisch downloaded O Tip 12 U klikt op het oranje pictogram zodat u vergelijkbare hestanden op een presenteerblaadje krijgt aangeboden.

Een naakt vrouw maakt seks op het strand 7m: Een schattig meisje toont tieten en kut in een openbare restaurant 2m: Amateur paar maakt sex buiten 4m: Vriendin met twee mannen in trio sex 2m: Sexy vriendin wordt geneukt en ze is gedekt op ezel met sperma 3m: Voyeur camera naakt paar seks op het strand 12m: Seks thuis met een sexy vrouw 13m: Een schattig meisje is naakt en masturberen op een openbare plaats 12m: Een jonge amateur paar in zelfgemaakte sex video 14m: Meisje met grote borsten voegt vingers in de vagina en in de kont 3m: Vrouwen masturberen tot een orgasme te bereiken 16m: Geile seks met natte kut 1m: Seks in drie op het strand gefilmd met verborgen camera 11m: Volwassen naakte paar maakt seks op het strand 3m: Amateur paar maakt seks in de natuur 10m: Een zeer sexy vrouw is naakt gefilmd op het strand 2m: Sexy vriendin probeert anale seks voor de eerste keer 6m: Verborgen camera in de douche filmen naakt meisjes 3m: Sexy meisje met grote borsten danst naakt 9m: Een sexy moeder voert handjob en geniet van het sperma 6m: Jonge kerel maakt seks met een volwassen vrouw 7m: Video compilatie van sperma slikken 14m:bejaarde kut gratis mobiele pjes

...

Deze professionele kleurenprinter voor zakelijk gebruik werd namelijk sterk aanbevolen tijdens de Buyers Lab Vanaf 25 stuks betaalt u het vertrouwde tarief van 0. Al eens van 'ecobranding' gehoord? De UniCover Soft is een soft cover gemaakt van een flexibel maar stevig materiaal.

Simpelweg perfect voor de presentatie van uw documenten! Binnenkort nieuw in ons assortiment - UniCover Hard. Snel en eenvoudig een professioneel ingebonden boek voor uw belangrijkste documenten!

De UniCover Hard is perfect als uw document moet opvallen. De harde cover weerspiegelt de kwaliteit van uw werk en zorgt voor de juiste uitstraling.

De afgelopen 2 weken waren we er erg druk mee: Vandaag is ook het allerlaatste gedeelte van de bestelling afgerond: Drukwerk is het meest duurzaam als er wordt gedrukt op gerecycled papier. Voor de productie van papier is water en energie nodig, wat het milieu belast.

Het productieproces van recycled papier is echter minder belastend voor het milieu dan We genieten nog heel even van onze zomervakantie, maar vanaf a.

Heeft u nog inktpatronen bij ons liggen die opnieuw gevuld zijn? Kom deze dan vandaag, morgen of zaterdagmorgen nog snel ophalen; vanaf maandag genieten wij van onze zomervakantie en zijn we 2 weken gesloten! Heb jij je verplichte schoolspullen al op orde?

De ingebouwde draadloze netwerkaansluit ing maakt het mogelijk om direct te printen en scannen via het Virtual Reality leek lange tijd toekomstmuziek, maar inmiddels zijn er vele virtual reality brillen te koop.

VR-brillen krijg je getoonde beelden vrijwel direct op je netvlies. Ook ontvang je geen visuele informatie meer van je echte omgeving omdat de bril je PrintPro Leerdam is ook uw totaalleveranci er voor kantoorartikele n. Of u nu kantoorbenodigd heden nodig heeft voor uw bedrijf, thuiswerkplek of voor op school - wij bieden u een ruim assortiment!

Van luchtkussenenve loppen tot markeerstiften en van ordners tot nietmachines. Maar denk bijvoorbeeld ook In beide gevallen helpen Van maandag 24 juli tot en met zaterdag 5 augustus zijn wij gesloten in verband met zomervakantie. Zet u het vast in uw agenda zodat u niet voor een gesloten deur komt te staan? Op maandag 7 augustus staan we vanaf Wij wensen ook u alvast een fijne zomer toe!

Vandaag, zaterdag 1 juli bestaat PrintPro Leerdam 1 jaar. Reden voor een feestje dus, of eigenlijk; een complete feestweek! Stuur vanaf heden uw print- of drukopdracht direct aan ons door via onze website. U kunt het bijbehorende bestand ook direct uploaden, zonder rekening te hoeven houden met een maximum bestandsgrootte!

Geef via het formulier uw print- of drukwerkopdacht in en Het weerbestendige promotiemiddel voor ontelbare doeleinden! Met deze duurzame banners gemaakt van stevig pvc maakt u binnen én buiten reclame! Help jij Ilhame ook mee op weg naar haar volgende wereldtitel in Buenos Aires? Het is uniek dat we in Leerdam zo'n megatalent rond hebben lopen en wij zijn van mening dat de hele wereld dat dan toch ook moet zien in Buenos Aires!!!

En dat is het zover, mijn campagne sluit!! Check voor de laatste keer de site: Afgelopen weken heb je van het Heerenlanden College een boekje ontvangen met daarin allerlei handige informatie voor het aankomend schooljaar. Helaas is er in de communicatie iets misgegaan en is ons bestelformulier voor schoolspullen niet meegenomen in dit De laptop koelstandaarden vliegen met dit warme weer de winkel uit! Voorkom ook dat uw laptop oververhit raakt en kies voor een Trust koelstandaard.

Terwijl u comfortabel typt, wordt uw laptop continue gekoeld! Vol enthousiasme kan ik zeggen dat ik op dit moment 2 bedrijven dankbaar ben voor sponsoring richting het WK te Buenos Aires!!

Transfer Solutions, wat een geweldig en TOP bedrijf. Mijn droom begint langzaam aan werkelijkheid te worden. En niet te vergeten Vandaag de finale versie van de poster naar onze drukker en sponsor PrintPro mogen versturen. Vanaf donderdag Leerdam en de regio vol plakken. De poster laat onze hoofdsponsors en subsponsors zien die samen met al die andere sponsoren GlassDance mogelijk maken!! Met speciale dank aan John den Hartog Op dinsdag 6 juni staan wij vanaf Wire-O of thermisch gelijmd We hebben hiervoor twee verschillende systemen; inbinden met een metalen Wire-O ringband of door middel van een thermisch gelijmde rug.

Wij zijn vandaag nog tot Maandag 29 mei helpen wij u weer graag! Ook vrijdag 26 mei en zaterdag 27 mei zijn wij heel de dag gesloten. Like Follow Message More. Retail Company · Leerdam. May 30 at May 26 at 9: May 24 at 9: May 22 at 1: PrintPro Leerdam updated their cover photo.

May 3 at 2: Gewijzigde openingstijden ivm Koningsdag! April 26 at April 24 at 3: Nieuwe zwart-witlaserprinters van Brother! April 23 at 9: April 18 at April 17 at 2: Webdesign - PrintPro Leerdam printproleerdam. April 10 at 2: April 7 at 9: April 4 at 4: PrintPro Leerdam shared Dokter Reilinghplein 's post. Dokter Reilinghplein added 2 new photos. Even de bloemetjes buiten zetten.. April 4 at 3: April 3 at 2: April 3 at 9: De genoemde Seagate externe harde schijven kunnen wij natuurlijk ook Back-uppen doe je zo met Seagate M Magazine Online magazine.

March 31 at 8: March 28 at March 22 at 2: PrintPro Leerdam added 2 new photos. De ene labelwriter is de andere niet February 27 at 5: Tips voor een opgeruimd bureau Een clean desk aan het einde van elke werkdag is nog best een kunst. February 21 at 6: February 12 at 2: Last van een slecht WiFi-signaal? Wij hebben de oplossing! February 9 at February 6 at Informatie aanvraag - PrintPro Leerdam printproleerdam.

February 1 at PrintPro Leerdam shared Gemeente Leerdam 's photo. January 31 at 6: January 30 at Nog 6 dagen extra korting op full colour bedrukte enveloppen! January 26 at January 24 at January 23 at Nieuwsbrief van PrintPro Leerdam us January 18 at January 10 at 3: PrintPro Leerdam added 2 new photos — feeling excited.

January 2 at 4: December 30, at December 21, at 3: December 19, at December 18, at 5: Bekijk nu in onze nieuwsbrief de leukste Trust kerstcadeaus voor onder de kerstboom!

De leukste Trust kerstcadeaus voor onder de kerstboom eepurl. December 15, at 4: December 14, at 4: PrintPro Leerdam added 3 new photos.

Maak kennis met de Duet; draadloze Bluetooth earphones zonder kabels! December 14, at December 7, at 5: PrintPro Leerdam added 4 new photos. Yudo10 Fast Wireless Charger for smartphones Stijlvolle en compacte draadloze oplader om uw Qi-compatibele smartphone snel op te laden. December 7, at De scheepsschroef rolde 'zomaar' uit een 3D-printer. Een scheepsschroef van laagjes metaal uit de printer ad. December 2, at December 1, at Op verzoek maakten we vandaag deze mooie posters.

Omdat u dit jaar uw oliebollen en November 28, at 4: Novembernieuws van PrintPro Leerdam mailchi. November 24, at 1: Nog 31 dagen en het is kerst November 23, at November 22, at 5: November 22, at 1: November 20, at November 18, at 5: November 15, at 2: November 14, at 2: GXT Thura Semi-mechanical Keyboard Semimechanisch ledtoetsenbord met 9 regenboogkleurm odi en gamingmodusfunc tie - Semimechanische toetsen: November 7, at 1: Mobiele printers verleggen de grenzen van tattoo-artists Naast zwarte inkt en naalden maakt de mobiele thermische 'stencilprinter ' van Brother vaker deel uit van de essentiële kit voor tattoo-artieste n in Europa.

Even belangrijk voor mijn werk als zwarte inkt Brother-nieuws brother. November 3, at Dixxo Orb Bluetooth Wireless Speaker with party lights! October 31, at 1: Printen wordt mobiel waardoor de verkoop van draagbare Brother-printer s verdubbelt De draagbare mobiele printers van Brother kennen een verkoopsucces in heel Europa, grotendeels dankzij hun toenemende aanwezigheid in onverwachte sectoren.

Printen wordt mobiel waardoor de verkoop van draagbare Brother-printers verdubbelt Brother-nieuws brother. October 27, at Varo Wireless Ergonomic Mouse Draadloze muis met ergonomisch verticaal ontwerp om belasting van arm en pols te verminderen. October 24, at October 23, at Onze nieuwsbrief is zojuist verstuurd! Heb jij m gemist? Lees 'm dan hier! Het laatste nieuws van PrintPro Leerdam us October 19, at Nieuw in ons assortiment: Flipoverpapier Quantore 65xcm - Chloorvrij gebleekt houtvrij schrijfpapier, 80gr.

October 17, at All models are 18 years or above. Website geschikt voor personen van 18 jaar of ouder. Bescherm minderjarigen tegen expliciete beelden op internet met icra , netnanny , cyberpatrol of cybersitter. Jouw gratis sex films! Nieuwste "keuken" sex films. Bikini sletjes plagen de pizza bezorger.

Slikken Na Een Vluggertje. Geen bonte of witte was, maar een bloedheet wasje. De nieuwe schoonmaakster weet van wanten. Jonge oma's genieten van elkaar. Duitse huisvrouw volgespoten in haar keuken. Making A Mess On Stepmom. Four Eyes, Three Holes. Mature mama kan niet van hitsige knul afblijven. Holly maakt plezier met papa's vrienden.

Grote pik voor cullinaire Kayla. Nukkige vrouw straft haar luie echtgenoot. We Can't Do This Anymore! Busty Housewife likes It On Top. Huisvrouw heeft grote tieten en een krap kutje. Voor nog geen Euro is Lena Een hele dag zoet. Spanish Fuck Bunny Canela.Author: Rosalie Laney